وبلاگ مجتمع سما

نظر یادتون نره

حوادس طبیعی هنگام ظهور امام زمان (عج)

 • « یکی از شهرهای شام به نام « حرشا » در زمین فرو می رود.»
 • « طلوع خورشید از مغرب از نشانه های حتمی است.»
 • « هنگامی که آتش در مشرق شبیه هروٌی بزرگ دید که سه روز یا هفت روز طلوع می کند، در آن هنگام منتظر فرج آل محمد ‹ص› باشید.»
 • « قریه ای از شام که « جابیه » نامیده می شود در زمین فرو می رود.»
 • « . . . . یکی از شهرهای دمشق در زمین فرو می رود. »
 • « در شام اختلاف شدید و زمین لرزه ای واقع می شود و پس از آن یکی از شهرهای شام به نام « حرشا » در زمین فرو می رود و پس از این حادثه سفیانی خروج می کند و بر منبر دمشق مستقر می شود، در این هنگام منتظر حضرت مهدی علیه السلام باشید.»
 • « قائم علیه السلام قیام نمی کند مگر در زمانی که. . . پیش از آن طاعون و شمشیر برّان در میان عرب حاکم گردد»

در آیه‌ی 155 سوره‌ی بقره چنین آمده است:« و لنبونکّم بشیء من الخوف و الجوع من الاموال والا نفس والثمرات و بشّر الصابرین»؛ و ما شما را به ترس و گرسنگی و خسارت‌های مالی و جانی و از دست‌دادن فرزند می‌آزماییم و شکیبایان را بشارت بده.
جابر جعفی تفسیر این آیه را از امام باقر علیه السلام سوال کرد.
امام علیه السلام فرمود:« یکی از تفسیرهای این آیه مربوط به گرسنگی در
کوفه است که خداوند دشمنان آل محمد را به آن مبتلا می‌کند و آنان را هلاک می‌نماید. گرسنگی و ترس فراگیر بی‌سابقه‌ای هم گریبان مردم شام را می‌گیرد. مردم پیش از ظهور قائم علیه السلام به گرسنگی و پس از آن به ترس دچار می‌شوند.»

امام صادق علیه السلام:
 • « قبل از ظهور قائم علیه السلام مردم با این حوادث از گناه باز داشته می‌شوند: آتشی که بر فراز سرشان در آسمان ظاهر می‌شود، رنگ سرخی که آسمان را باشکوه می‌کند، فرورفتنی در بغداد و فرورفتنی در بصره، خون‌هایی که در بصره ریخته می‌شود، خانه‌هایی که در آنجا خراب و ساکنین‌شان هلاک می‌شوند، و ترسی که همه اهل عراق را در بر می‌گیرد و خواب راحت از چشم‌شان می‌رباید.»
 • « سالی که در آن صیحه شنیده می‌شود، در ماه رجب صورت و دستی به وضوح در ماه نقش می‌بندد.»
 • « آشکار شدن دستی در آسمان حتمی است.»
 • « هنگامی که نشانه ای در آسمان مشاهده گردید - و آن آتش عظیمی است که چند شب در مشرق پدیدار می شود - در این هنگام فرج مردم است و آن، اندکی پیش از ظهور قائم علیه السلام است. »
 • « نشانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام خورشید گرفتگی است در شب های سیزدهم و چهاردهم ماه رمضان
 • « پیش از ظهور مهدی علیه السلام چاره ای از دو طاعون نیست، طاعون سفید و طاعون سرخ، طاعون سفید مرگ سریع و طاعون سرخ شمشیر است.»

علی علیه السلام:
 • « پیش از ظهور مهدی علیه السلام دو نوع مرگ هست: مرگ سرخ و مرگ سفید. . . مرگ سرخ شمشیر است و مرگ سفید طاعون است.»
 • امام باقر علیه السلام از حضرت علی علیه السلام: « منتظر فرو رفتن قریه ای از قریه های شام در زمین باشید که به آن « خرشنا » گویند.»
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:32  توسط علی  |